Dưới 50cc

Các dòng xe thuộc phân khúc Dưới 50cc
DK Roma SE
So sánh

DK Roma SE

Khoảng giá: 15 triệu 500

DK Roma SV
So sánh

DK Roma SV

Khoảng giá: 14 triệu

DK Roma SX
So sánh

DK Roma SX

Khoảng giá: 19 triệu 900

DK Xman One
So sánh

DK Xman One

Khoảng giá: 14 triệu 500

Yadea M6I TTFAR
So sánh

Yadea M6I TTFAR

Khoảng giá: 17 triệu 990

Yadea Odora
So sánh

Yadea Odora

Khoảng giá: 18 triệu 990

Yadea BuyE
So sánh

Yadea BuyE

Khoảng giá: 22 triệu

Yadea S3
So sánh

Yadea S3

Khoảng giá: 20 triệu 490

Yadea E3
So sánh

Yadea E3

Khoảng giá: 16 triệu 490

Yadea Ulike
So sánh

Yadea Ulike

Khoảng giá: 18 triệu 990

Yadea Ulike 2.0
So sánh

Yadea Ulike 2.0

Khoảng giá: 20 triệu 990

Yadea I3
So sánh

Yadea I3

Khoảng giá: 15 triệu 490

Yadea X-Joy
So sánh

Yadea X-Joy

Khoảng giá: 14 triệu 490

Yadea X5
So sánh

Yadea X5

Khoảng giá: 21 triệu 990

Yadea iGo 2023
So sánh

Yadea iGo 2023

Khoảng giá: 14 triệu 990

Yadea Xmen Neo
So sánh

Yadea Xmen Neo

Khoảng giá: 17 triệu 590

Pega-S
So sánh

Pega-S

Khoảng giá: 38 triệu 900

SYM Angela 50
So sánh

SYM Angela 50

Khoảng giá: 17 triệu 900

SYM Elegant 50
So sánh

SYM Elegant 50

Khoảng giá: 16 triệu 700 nghìn - 17 triệu 300 nghìn

Kymco Visar S 50
So sánh

Kymco Visar S 50

Khoảng giá: 17 triệu 440 nghìn

SYM Galaxy 50
So sánh

SYM Galaxy 50

Khoảng giá: 18 triệu - 18 triệu 600 nghìn

Kymco K-Pipe 50
So sánh

Kymco K-Pipe 50

Khoảng giá: 22 triệu 730

DK Roma SE
So sánh

DK Roma SE

Khoảng giá: 15 triệu 500

DK Roma SV
So sánh

DK Roma SV

Khoảng giá: 14 triệu

DK Roma SX
So sánh

DK Roma SX

Khoảng giá: 19 triệu 900

DK Xman One
So sánh

DK Xman One

Khoảng giá: 14 triệu 500

Yadea M6I TTFAR
So sánh

Yadea M6I TTFAR

Khoảng giá: 17 triệu 990

Yadea Odora
So sánh

Yadea Odora

Khoảng giá: 18 triệu 990

Yadea BuyE
So sánh

Yadea BuyE

Khoảng giá: 22 triệu

Yadea S3
So sánh

Yadea S3

Khoảng giá: 20 triệu 490

Yadea E3
So sánh

Yadea E3

Khoảng giá: 16 triệu 490

Yadea Ulike
So sánh

Yadea Ulike

Khoảng giá: 18 triệu 990

Yadea Ulike 2.0
So sánh

Yadea Ulike 2.0

Khoảng giá: 20 triệu 990

Yadea I3
So sánh

Yadea I3

Khoảng giá: 15 triệu 490

Yadea X-Joy
So sánh

Yadea X-Joy

Khoảng giá: 14 triệu 490

Yadea X5
So sánh

Yadea X5

Khoảng giá: 21 triệu 990

Yadea iGo 2023
So sánh

Yadea iGo 2023

Khoảng giá: 14 triệu 990

Yadea Xmen Neo
So sánh

Yadea Xmen Neo

Khoảng giá: 17 triệu 590

Pega-S
So sánh

Pega-S

Khoảng giá: 38 triệu 900

SYM Angela 50
So sánh

SYM Angela 50

Khoảng giá: 17 triệu 900

SYM Elegant 50
So sánh

SYM Elegant 50

Khoảng giá: 16 triệu 700 nghìn - 17 triệu 300 nghìn

Kymco Visar S 50
So sánh

Kymco Visar S 50

Khoảng giá: 17 triệu 440 nghìn

SYM Galaxy 50
So sánh

SYM Galaxy 50

Khoảng giá: 18 triệu - 18 triệu 600 nghìn

Kymco K-Pipe 50
So sánh

Kymco K-Pipe 50

Khoảng giá: 22 triệu 730