Tay ga

Xe tay ga là loại xe máy tự động, không cần bóp côn hay vào số. Nó tiện dụng, dễ sử dụng và phổ biến trong việc di chuyển hàng ngày.
Các dòng xe thuộc phân khúc Tay ga
Honda Sh 350i
So sánh

Honda Sh 350i

Khoảng giá: 150 triệu 099 - 152 triệu 049

Vespa Sei Giorni
So sánh

Vespa Sei Giorni

Khoảng giá: 139 triệu - 199 triệu

Vespa Sprint
So sánh

Vespa Sprint

Khoảng giá: 82 triệu 500 - 132 triệu

Vespa Primavera
So sánh

Vespa Primavera

Khoảng giá: 76 triệu 800 nghìn - 88 triệu

Pega Xmen+
So sánh

Pega Xmen+

Khoảng giá: 18 triệu 300

Peugeot Django
So sánh

Peugeot Django

Khoảng giá: 68 triệu

Honda Lead
So sánh

Honda Lead

Khoảng giá: 40,29 triệu - 43,59 triệu

Suzuki Hayate 125
So sánh

Suzuki Hayate 125

Khoảng giá: 27 triệu

Honda BeAT 110
So sánh

Honda BeAT 110

Khoảng giá: 36 triệu

Honda SH 125i/160i
So sánh

Honda SH 125i/160i

Khoảng giá: 73,921 triệu - 102,19 triệu

Yamaha Nouvo SX
So sánh

Yamaha Nouvo SX

Khoảng giá: 40 triệu

Suzuki Burgman Street 125
So sánh

Suzuki Burgman Street 125

Khoảng giá: 49 triệu 500 -

Yamaha Nouvo LX
So sánh

Yamaha Nouvo LX

Khoảng giá: 25 triệu

Yamaha FreeGo
So sánh

Yamaha FreeGo

Khoảng giá: 30 triệu 500 - 34 triệu 400

Honda Scoopy
So sánh

Honda Scoopy

Khoảng giá: 39 triệu

Honda Click 150i
So sánh

Honda Click 150i

Khoảng giá: 62 triệu

Honda Click 125i
So sánh

Honda Click 125i

Khoảng giá: 74 triệu 500

Yamaha Grande
So sánh

Yamaha Grande

Khoảng giá: 49 triệu 500 - 51 triệu 800

Honda Vario 125
So sánh

Honda Vario 125

Khoảng giá: 41 triệu 049 - 41 triệu 099

Suzuki Impulse
So sánh

Suzuki Impulse

Khoảng giá: 32 triệu

Honda Vario 150
So sánh

Honda Vario 150

Khoảng giá: 59 triệu 490 - 34 triệu

Suzuki Address 110
So sánh

Suzuki Address 110

Khoảng giá: 29 triệu

Honda Vision
So sánh

Honda Vision

Khoảng giá: 31 triệu 069 - 37 triệu 09

Kymco AK550
So sánh

Kymco AK550

Khoảng giá: 375 triệu

Honda Sh 350i
So sánh

Honda Sh 350i

Khoảng giá: 150 triệu 099 - 152 triệu 049

Kymco AK550
So sánh

Kymco AK550

Khoảng giá: 375 triệu

Vespa Sei Giorni
So sánh

Vespa Sei Giorni

Khoảng giá: 139 triệu - 199 triệu

Vespa Sprint
So sánh

Vespa Sprint

Khoảng giá: 82 triệu 500 - 132 triệu

Vespa Primavera
So sánh

Vespa Primavera

Khoảng giá: 76 triệu 800 nghìn - 88 triệu

Pega Xmen+
So sánh

Pega Xmen+

Khoảng giá: 18 triệu 300

Peugeot Django
So sánh

Peugeot Django

Khoảng giá: 68 triệu

Honda Lead
So sánh

Honda Lead

Khoảng giá: 40,29 triệu - 43,59 triệu

Suzuki Hayate 125
So sánh

Suzuki Hayate 125

Khoảng giá: 27 triệu

Honda BeAT 110
So sánh

Honda BeAT 110

Khoảng giá: 36 triệu

Honda SH 125i/160i
So sánh

Honda SH 125i/160i

Khoảng giá: 73,921 triệu - 102,19 triệu

Yamaha Nouvo SX
So sánh

Yamaha Nouvo SX

Khoảng giá: 40 triệu

Suzuki Burgman Street 125
So sánh

Suzuki Burgman Street 125

Khoảng giá: 49 triệu 500 -

Yamaha Nouvo LX
So sánh

Yamaha Nouvo LX

Khoảng giá: 25 triệu

Yamaha FreeGo
So sánh

Yamaha FreeGo

Khoảng giá: 30 triệu 500 - 34 triệu 400

Honda Scoopy
So sánh

Honda Scoopy

Khoảng giá: 39 triệu

Honda Click 150i
So sánh

Honda Click 150i

Khoảng giá: 62 triệu

Honda Click 125i
So sánh

Honda Click 125i

Khoảng giá: 74 triệu 500

Yamaha Grande
So sánh

Yamaha Grande

Khoảng giá: 49 triệu 500 - 51 triệu 800

Honda Vario 125
So sánh

Honda Vario 125

Khoảng giá: 41 triệu 049 - 41 triệu 099

Suzuki Impulse
So sánh

Suzuki Impulse

Khoảng giá: 32 triệu

Honda Vario 150
So sánh

Honda Vario 150

Khoảng giá: 59 triệu 490 - 34 triệu

Suzuki Address 110
So sánh

Suzuki Address 110

Khoảng giá: 29 triệu

Honda Vision
So sánh

Honda Vision

Khoảng giá: 31 triệu 069 - 37 triệu 09