Cao cấp

Các dòng xe thuộc phân khúc Cao cấp
Honda Sh 350i
So sánh

Honda Sh 350i

Khoảng giá: 150 triệu 099 - 152 triệu 049

Peugeot Citystar 200i
So sánh

Peugeot Citystar 200i

Khoảng giá: 609 triệu

BMW R18
So sánh

BMW R18

Khoảng giá: 899 triệu

BMW R nineT
So sánh

BMW R nineT

Khoảng giá: 700 triệu - 689 triệu

BMW F900XR
So sánh

BMW F900XR

Khoảng giá: 639 triệu - 649 triệu

BMW K1600
So sánh

BMW K1600

Khoảng giá: 999 triệu - 1 tỷ 099 triệu

BMW F850GS
So sánh

BMW F850GS

Khoảng giá: 599 triệu - 599 triệu

Triumph Street Twin
So sánh

Triumph Street Twin

Khoảng giá: 349 triệu

Triumph Thruxton
So sánh

Triumph Thruxton

Khoảng giá: 625 triệu

BMW R1250GS
So sánh

BMW R1250GS

Khoảng giá: 789 triệu - 699 triệu

Triumph Tiger 850
So sánh

Triumph Tiger 850

Khoảng giá: 359 triệu 900

Triumph Tiger 900
So sánh

Triumph Tiger 900

Khoảng giá: 369 triệu - 489 triệu

BMW S1000RR
So sánh

BMW S1000RR

Khoảng giá: 899 triệu - 959 triệu

Triumph Tiger Sport 660
So sánh

Triumph Tiger Sport 660

Khoảng giá: 299 triệu 900

BMW C400
So sánh

BMW C400

Khoảng giá: 349 triệu

Triumph Bonneville
So sánh

Triumph Bonneville

Khoảng giá: 600 triệu

Triumph Rocket 3
So sánh

Triumph Rocket 3

Khoảng giá: 869 triệu

Triumph Scrambler
So sánh

Triumph Scrambler

Khoảng giá: 589 triệu

Triumph Speed Triple RS
So sánh

Triumph Speed Triple RS

Khoảng giá: 579 triệu

Triumph Speed Twin
So sánh

Triumph Speed Twin

Khoảng giá: 589 triệu đồng

Triumph Trident 660
So sánh

Triumph Trident 660

Khoảng giá: 269 triệu 900

Triumph Street Triple RS
So sánh

Triumph Street Triple RS

Khoảng giá: 430 triệu

KTM 390 Adventure
So sánh

KTM 390 Adventure

Khoảng giá: 236 triệu

KTM 390 Duke
So sánh

KTM 390 Duke

Khoảng giá: 199 triệu

Honda Sh 350i
So sánh

Honda Sh 350i

Khoảng giá: 150 triệu 099 - 152 triệu 049

Peugeot Citystar 200i
So sánh

Peugeot Citystar 200i

Khoảng giá: 609 triệu

BMW R18
So sánh

BMW R18

Khoảng giá: 899 triệu

BMW R nineT
So sánh

BMW R nineT

Khoảng giá: 700 triệu - 689 triệu

BMW F900XR
So sánh

BMW F900XR

Khoảng giá: 639 triệu - 649 triệu

BMW K1600
So sánh

BMW K1600

Khoảng giá: 999 triệu - 1 tỷ 099 triệu

BMW F850GS
So sánh

BMW F850GS

Khoảng giá: 599 triệu - 599 triệu

Triumph Street Twin
So sánh

Triumph Street Twin

Khoảng giá: 349 triệu

Triumph Thruxton
So sánh

Triumph Thruxton

Khoảng giá: 625 triệu

BMW R1250GS
So sánh

BMW R1250GS

Khoảng giá: 789 triệu - 699 triệu

Triumph Tiger 850
So sánh

Triumph Tiger 850

Khoảng giá: 359 triệu 900

Triumph Tiger 900
So sánh

Triumph Tiger 900

Khoảng giá: 369 triệu - 489 triệu

BMW S1000RR
So sánh

BMW S1000RR

Khoảng giá: 899 triệu - 959 triệu

Triumph Tiger Sport 660
So sánh

Triumph Tiger Sport 660

Khoảng giá: 299 triệu 900

BMW C400
So sánh

BMW C400

Khoảng giá: 349 triệu

Triumph Bonneville
So sánh

Triumph Bonneville

Khoảng giá: 600 triệu

Triumph Rocket 3
So sánh

Triumph Rocket 3

Khoảng giá: 869 triệu

Triumph Scrambler
So sánh

Triumph Scrambler

Khoảng giá: 589 triệu

Triumph Speed Triple RS
So sánh

Triumph Speed Triple RS

Khoảng giá: 579 triệu

Triumph Speed Twin
So sánh

Triumph Speed Twin

Khoảng giá: 589 triệu đồng

Triumph Trident 660
So sánh

Triumph Trident 660

Khoảng giá: 269 triệu 900

Triumph Street Triple RS
So sánh

Triumph Street Triple RS

Khoảng giá: 430 triệu

KTM 390 Adventure
So sánh

KTM 390 Adventure

Khoảng giá: 236 triệu

KTM 390 Duke
So sánh

KTM 390 Duke

Khoảng giá: 199 triệu