Phổ Thông

Các dòng xe thuộc phân khúc Phổ Thông
MBIGO MBI X
So sánh

MBIGO MBI X

Khoảng giá: 39 triệu 800

Mbigo mbi s
So sánh

Mbigo mbi s

Khoảng giá: 49 triệu 500

Mbigo Mbi V
So sánh

Mbigo Mbi V

Khoảng giá: 59 triệu 500

Vespa Sei Giorni
So sánh

Vespa Sei Giorni

Khoảng giá: 139 triệu - 199 triệu

Vespa Sprint
So sánh

Vespa Sprint

Khoảng giá: 82 triệu 500 - 132 triệu

Vespa Primavera
So sánh

Vespa Primavera

Khoảng giá: 76 triệu 800 nghìn - 88 triệu

Pega Xmen+
So sánh

Pega Xmen+

Khoảng giá: 18 triệu 300

Pega NewTech
So sánh

Pega NewTech

Khoảng giá: 25 triệu

Dat Bike Weaver 200
So sánh

Dat Bike Weaver 200

Khoảng giá: 54 triệu 900

Dat Bike Weaver++
So sánh

Dat Bike Weaver++

Khoảng giá: 65 triệu 900

Kawasaki Z125 Pro
So sánh

Kawasaki Z125 Pro

Khoảng giá: 90 triệu

Kawasaki W175
So sánh

Kawasaki W175

Khoảng giá: 77 triệu 300

Peugeot Django
So sánh

Peugeot Django

Khoảng giá: 68 triệu

Honda Wave Alpha 110
So sánh

Honda Wave Alpha 110

Khoảng giá: 18 triệu 019 - 19 triệu 09

Honda Wave RSX 110 FI
So sánh

Honda Wave RSX 110 FI

Khoảng giá: 22 triệu 44 - 26 triệu 04

Honda Future 125 FI
So sánh

Honda Future 125 FI

Khoảng giá: 31,09 triệu - 32,79 triệu

Honda Lead
So sánh

Honda Lead

Khoảng giá: 40,29 triệu - 43,59 triệu

Suzuki Hayate 125
So sánh

Suzuki Hayate 125

Khoảng giá: 27 triệu

Honda BeAT 110
So sánh

Honda BeAT 110

Khoảng giá: 36 triệu

Suzuki GSX-R150
So sánh

Suzuki GSX-R150

Khoảng giá: 65 triệu

Honda SH 125i/160i
So sánh

Honda SH 125i/160i

Khoảng giá: 73,921 triệu - 102,19 triệu

Suzuki Satria F150 Fi
So sánh

Suzuki Satria F150 Fi

Khoảng giá: 30 triệu - 35 triệu

Honda Super Cub c125
So sánh

Honda Super Cub c125

Khoảng giá: 87 triệu 089 - 88 triệu 89

Suzuki Raider FI 150
So sánh

Suzuki Raider FI 150

Khoảng giá: 50 triệu

MBIGO MBI X
So sánh

MBIGO MBI X

Khoảng giá: 39 triệu 800

Mbigo mbi s
So sánh

Mbigo mbi s

Khoảng giá: 49 triệu 500

Mbigo Mbi V
So sánh

Mbigo Mbi V

Khoảng giá: 59 triệu 500

Vespa Sei Giorni
So sánh

Vespa Sei Giorni

Khoảng giá: 139 triệu - 199 triệu

Vespa Sprint
So sánh

Vespa Sprint

Khoảng giá: 82 triệu 500 - 132 triệu

Vespa Primavera
So sánh

Vespa Primavera

Khoảng giá: 76 triệu 800 nghìn - 88 triệu

Pega Xmen+
So sánh

Pega Xmen+

Khoảng giá: 18 triệu 300

Pega NewTech
So sánh

Pega NewTech

Khoảng giá: 25 triệu

Dat Bike Weaver 200
So sánh

Dat Bike Weaver 200

Khoảng giá: 54 triệu 900

Dat Bike Weaver++
So sánh

Dat Bike Weaver++

Khoảng giá: 65 triệu 900

Kawasaki Z125 Pro
So sánh

Kawasaki Z125 Pro

Khoảng giá: 90 triệu

Kawasaki W175
So sánh

Kawasaki W175

Khoảng giá: 77 triệu 300

Peugeot Django
So sánh

Peugeot Django

Khoảng giá: 68 triệu

Honda Wave Alpha 110
So sánh

Honda Wave Alpha 110

Khoảng giá: 18 triệu 019 - 19 triệu 09

Honda Wave RSX 110 FI
So sánh

Honda Wave RSX 110 FI

Khoảng giá: 22 triệu 44 - 26 triệu 04

Honda Future 125 FI
So sánh

Honda Future 125 FI

Khoảng giá: 31,09 triệu - 32,79 triệu

Honda Lead
So sánh

Honda Lead

Khoảng giá: 40,29 triệu - 43,59 triệu

Suzuki Hayate 125
So sánh

Suzuki Hayate 125

Khoảng giá: 27 triệu

Honda BeAT 110
So sánh

Honda BeAT 110

Khoảng giá: 36 triệu

Suzuki GSX-R150
So sánh

Suzuki GSX-R150

Khoảng giá: 65 triệu

Honda SH 125i/160i
So sánh

Honda SH 125i/160i

Khoảng giá: 73,921 triệu - 102,19 triệu

Suzuki Satria F150 Fi
So sánh

Suzuki Satria F150 Fi

Khoảng giá: 30 triệu - 35 triệu

Honda Super Cub c125
So sánh

Honda Super Cub c125

Khoảng giá: 87 triệu 089 - 88 triệu 89

Suzuki Raider FI 150
So sánh

Suzuki Raider FI 150

Khoảng giá: 50 triệu